JAAAKO VAŽNA IGRICA O PRAVIMA DJECE!

A kako se igra?
 

O igrici

„Čovječe, ispravi se” jaaako je važna igrica o dječjim pravima. UNICEF te poziva na igru i zabavno putovanje kroz prava koja pripadaju i tebi, i svakom drugom djetetu na svijetu. Otkrij zašto su prava jako važna, što su potrebe, a što želje, kakva sve prava postoje i još puno toga. Igraj u školi, kod kuće ili na putu. Ono što naučiš u igri, moći ćeš primijeniti i u životu!

Kako se igra Čovječe, ispravi se?

Igra je u obliku krivudavog puta koji se sastoji od 24 igrača polja. Na svakom polju otvara se jedno pitanje o dječjim pravima. Polja se otvaraju redom, jedno po jedno, bez mogućnosti preskakanja. Za svako pitanje ponuđena su tri odgovora pod slovima A, B i C, a točan odgovor biraš uz pomoć slova A, B, C ili J, K, L ili brojeva 1, 2, 3 na tipkovnici. Za odgovaranje imaš 30 sekundi. Nakon 25. sekunde slijedi zvučno odbrojavanje zadnjih 5 sekundi. Što prije točno odgovoriš na pitanje, to dobivaš više bodova. Ako ne odgovoriš točno, ideš na sljedeće polje, ali ne gubiš bodove. Jedno polje se razlikuje od ostalih! To je JUHU polje. Kada staneš na juhu polje i odgovoriš točno, tvoji bodovi se udvostručuju. Kada dođeš na cilj, imaš tri mogućnosti. Možeš npr. provjeriti svoje mjesto i broj bodova na top-listi svih igrača i igračica. Osim toga, možeš preuzeti diplomu Čovječe, ispravi se kojom stječeš titulu Pravobrankice, odnosno, Pravobranka. Konačno, ako želiš popraviti svoj rezultat, možeš igrati još jedan krug s novim pitanjima.

Pokreni igricu
 

Uputstva za igranje i informacije o ilustracijama za slijepe i slabovidne osobe

 

O dječjim pravima

Što su dječja prava?

Dječja prava su posebna prava kojima se štite sva ljudska bića mlađa od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Sva su prava međusobno povezana i sva su jednako važna. Dječja prava nas podučavaju i podsjećaju da moramo razmisliti što je najbolje za dijete u nekoj situaciju, što je presudno za njegov život, razvoj i zaštitu od patnje. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava. Odrastanjem imamo i više odgovornosti za svoje ponašanje prema drugima.

Zašto su dječja prava važna?

Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Svaka djevojčica i svaki dječak na svijetu imaju pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, smještaj, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava štite djecu i potiču poštovanje među djecom i odraslima.


Što je Konvencija o pravima djeteta?

Konvencija o pravima djeteta sadrži obaveze koje su države svijeta potpisale kako bi zaštitile djecu te zajednički odredile što treba učiniti da bi svako dijete raslo i razvijalo se u odraslu osobu. Konvenciju su usvojili Ujedinjeni narodi 20. studenoga, 1989. Ako želiš, možeš preuzeti cijeli sadržaj Konvencije o pravima djeteta pisane na jeziku bliskom djeci. Konvencija o pravima djeteta

 
 

Prava djece@30

UNICEF svugdje u svijetu pomaže vladama da ispune obveze koje su zapisane u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Zanimljiva igra „Čovječe, ispravi se” nastala je kao dio proslave 25. rođendana Konvencije o pravima djeteta, a tijekom 2019. godine UNICEF će kroz različite aktivnosti proslaviti 30 godina od trenutka u kojem se svijet dogovorio kako se treba brinuti o djeci i donio Konvenciju o pravima djeteta.